• شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان اندیشه 2، واحد 310
  • 09139905473

سیلیکون ضد شعله

سیلیکون ضد شعله

برای ترکیبات سیلیکونی بازدارنده شعله، پرکننده های رایجی وجود دارد. این پرکننده ها وقتی در معرض گرما قرار می گیرند، آب را آزاد می کنند که به خنک شدن مواد و جلوگیری از اشتعال یا گسترش شعله کمک می کند. انتخاب پرکننده و افزودنی به سطح مطلوب بازدارندگی شعله و سایر خواص مورد نیاز برای کاربرد بستگی دارد.

لاستیک سیلیکونی مقاومت عالی در برابر شعله دارد. نقطه اشتعال 750 درجه سانتیگراد، دمای احتراق 450 درجه سانتیگراد و مقادیر LOI آن بسیار کمتر از مقدار بحرانی 21٪ است که غلظت اکسیژن موجود در هوا را تقریبی می کند.   LOI مخفف شاخص محدود کننده اکسیژن است که معیاری برای اشتعال پذیری پلیمرها در مخلوط های اکسیژن/نیتروژن با ترکیبات مختلف است

تنها مقادیر بسیار کمی دود در طی احتراق ایجاد می شود و هیچ گاز سمی مانند HCl یا ترکیبات گوگردی آزاد نمی شود.محصولات اصلی احتراق دی اکسید کربن و آب هستند که خاکستر آن از دی اکسید سیلیکون تشکیل شده است. از آنجایی که دی اکسید سیلیکون یک دی الکتریک عالی است، از لاستیک سیلیکون در بخش های حیاتی برای پوشش کابل ها استفاده می شود (کابل های سیلیکونی در کشتی سازی، ساخت هواپیما و ساختمان های عمومی استفاده می شود).